بوش طبق بزرگ لیفان Lifan 620

بوش طبق بزرگ لیفان Lifan 620

بوش طبق بزرگ لیفان Lifan 620